Velden zijn niet correct ingevuld

Restauratiemortel

Restauratiemortel is een droge mortel op minerale basis zonder toevoeging van kunststoffen.

Toepassing

Restauratiemortel wordt gebruikt voor het repareren en saneren van bovengrondse beschadigde stenen. Bijvoorbeeld kalkzandsteen, baksteen, etc. Voor het aanbrengen moet het oppervlak goed schoongemaakt worden

Voor het bepalen van de juiste kleur dient u een stuk steen als monster op te sturen.

Technische specificaties

  • Soortelijke massa: Ca. 1,7 kg/l
  • Druksterkte: 28 dagen < 13 N/mm²
  • Hechttreksterkte: 28 dagen < 1 N/mm²
  • Krimp DIN 52450: Na 7 dagen ca. -0,3 mm/m en na 28 dagen ca. -0,7 mm/m

Download merkblad